poproś o ofertę

  *Pola Obowiązkowe  Typ kabla np. XnUHAKXS


  Oferta

  TUBULARTM
  TUB-AX

  Lepszy odpowiednik kabla XRUHAKXS
  redukcja kosztów o 15%-20%

  pobierz specyfikację
  TUBULARTM TUB-AX

  Zalety kabla i przewaga nad XRUHAKXS

  Niższa waga

  Lepsze chłodzenie

  Mniejszy promień
  gięcia

  Do 20% niższe
  koszty zakupu

  Lepsza obciążalność
  długotrwała żyły roboczej

  Wyższy prąd zwarciowy

  Oferta

  Certyfikaty

  Dysponujemy odpowiednimi certyfikatami i badaniami
  (Certyfikat Instytutu Energetyki w Warszawie na zgodność z polską normą PN HD 620 S2:2010), Raporty z badań BBJ-SEP dla kabla TUBULAR™TUB-AX

  Poproś o przesłanie certyfikatu

  marrow leftvolvetia@volvetia.com

  tarrow left +48 791 790 200

  tarrow left+48 884 003 004

  zrealizowane inwestycje

  Oferta

  Osprzęt dla kabli
  TUBULAR

  Osprzęt zalecany dla kabli TUBUALR™TUB-AX firmy SICAME, zarówno mufy jak i głowice (wnętrzowe oraz napowietrzne), dla każdych warunków, stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu

  zobacz osprzęt

  KABEL ENERGETYCZNY

  TUBULARTM
  TUB-AX

  pobierz specyfikację
  TUBULARTM TUB-AX

  Standardowe parametry

  Żyła robocza

  Aluminiowa klasy 2

  Ekran na żyle

  Polietylen półprzewodzący

  Izolacja

  Polietylen usieciowany

  Ekran na izolacji

  Polietylen półprzewodzący

  Obwój ekranu

  Taśma półprzewodząca blokująca wodę

  Żyła powrotna

  Specjalna tuba aluminiowa

  Uszczelnienie promieniowe

  Taśma Al z kopolimerem PE ułożona wzdłużnie

  Powłoka

  Polietylen termoplastyczny

  Napięcie probiercze

  3.5U0 /5 minut

  Intensywność wyładowań niezupełnych

  max 2pC/2U0

  Maks. temp. żyły dla obciążenia długotrwałego

  +90°C

  Maks. temp. żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.

  +250°C

  Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę roboczą

  30xS (S=przekrój żyły) w [kN]

  Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy układaniu

  -20°C

  Min. promień gięcia

  13 d (d = średnica kabla)

  Zastosowanie

  do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym U0/U (Um) = 3.6/6 (7.2) kV; 6/10 (12) kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV

  Konstrukcja i zastosowanie

  • Kabel jednożyłowy z izolacją z polietylenu usieciowanego (XLPE)
  • Do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV i częstotliwości 50 Hz.
  • Do zasilania elektrycznego podstacji transformatorowych, małych i średnich zakładów przemysłowych.
  • Do stosowania w instalacjach dystrybucyjnych, elektrowniach i systemach przemysłowych.
  • Kable przeznaczone są do montażu na stałe w liniach o nieograniczonych poziomach różnicy, instalacjach wewnętrznych, w kanałach kablowych, kanałach i szybach, na półkach i konstrukcjach bezpośrednio pod ziemią, w rowach, w przemyśle rafineryjnym oraz w kopalniach.

  Objaśnienie Symboliki Literowej Kabla TUBULAR™TUB-AX XRUHAKXS
  Kabel (K) Elektroenergetyczny Z Żyłą Aluminiową (Al), O Polu Promieniowym (H),
  O Izolacji Z Polietylenu Usieciowanego (XS) Uszczelniony Wzdłużnie (U) I Promieniowo (R)
  O Powłoce Z Polietylenu Termoplastycznego (X)